Subscribe Us

header ads

LYRICS: Dull by Asake


I swear, I no go dull (I swear, I no go dull)
I swear, I no go dull (I swear, I no go dull)
I swear, I no go dull (I swear, I no go dull)
Aje, I no go dull (aje, I no go dull)
I swear, I no go dull (I swear, I no go dull)
Wetin mama go chop? (wetin mama go chop?)
I swear, I no go dull (I swear, I no go dull)
Aje, I no go dull (aje, I no go dull)
I swear, I no go dull (I swear, I no go dull)
Ishe mi, (ah, never to dull), bami f'ere si
(I swear I no go dull)
Make I no fall, (aje, I no go dull), lai lai oh
(I swear, I no go dull)
Aje
Wetin mama go chop? (wetin mama go chop?)
I swear, I no go dull (I swear, I no go dull)
Aje, I no go dull (aje, I no go dull)
See my star shine like a diamond (diamond)
Kini mo sonu diamond? (diamond)
Emi l'eyan, ST (ST)
Baddo je kin dayan mo, uh (dayan mo)
Jibola, o ti jogor (jogor)
O lo beh s'awon stubborn (stubborn)
Ko de mo pe werey po l'Eko (werey po l'Eko)
Emu l'okeyo oh (emu l'okeyo oh)
L'Eko
(Uh-uh-uh-uh, uhn, uhn-uhn-uhn)
(Uhn-uhn)

Post a Comment

0 Comments